Persondatapolitik

HR-Relation, beliggende på Nordvestvej 31, 9000 Aalborg, behandler klienters personoplysninger sikkert og fortroligt i overensstemmelse med gældende lovgivning, herunder persondataforordningen og databeskyttelsesloven.

De data, HR-Relation anvender, omfatter:

Oplysningerne, vi anmoder om fra dig, er typisk grundlæggende persondata som navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresse og faktureringsoplysninger. Derudover kan vi i visse situationer anmode om mere personfølsomme oplysninger, såsom CPR-nummer. Oplysningerne indhenter vi direkte fra dig, medmindre andet er aftalt.

Formålet med dataindsamling:

HR-Relation indsamler og opbevarer dine data i forbindelse med specifikke formål.

Relevans af data:

Vi indsamler kun de data om dig, som er relevante og nødvendige for den service, du har anmodet om. Den specifikke service bestemmer, hvilke data der er relevante for os at indsamle og anvende.

Sletning af data:

Når dine data ikke længere er relevante for den pågældende opgave, eller der ikke er en legitim grund til opbevaring, vil de blive slettet. Som udgangspunkt opbevarer HR-Relation dine data i 10 år, medmindre andet er påkrævet.

Samtykke:

Vi indhenter dit samtykke, før vi behandler dine persondata for de formål, der er beskrevet her. Du har altid ret til at trække dit samtykke tilbage ved at kontakte os.

Videregivelse af data:

HR-Relation videregiver ikke personoplysninger uden forudgående samtykke.

Dine rettigheder:

Du har ret til at få indsigt i, hvilke data, HR-Relation opbevarer om dig, hvor de stammer fra, og hvad vi anvender dem til. Hvis du opdager fejl, har du ret til at få dem rettet. I visse tilfælde kan vi være forpligtet til at slette dine persondata. Dette gælder f.eks. hvis du trækker dit samtykke tilbage. 

Hvis du mener, at dine data bliver behandlet i strid med lovgivningen, kan du indsende en klage. Ved henvendelse om rettelse, sletning eller klage vil HR-Relation undersøge sagen og reagere så hurtigt som muligt.

Du har også ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine persondata. Hvis din indsigelse er berettiget, vil vi sikre os, at behandlingen af de pågældende data ophører.

For yderligere spørgsmål vedrørende denne politik eller dine rettigheder, er du velkommen til at kontakte HR-Relation.