Når privatlivet slår knuder


Mangler du en at tale med om de svære ting i livet?


Med mange års erfaring som konfliktmægler, mediator og præst kan du roligt tage kontakt –


fortrolighed, tryghed, tillid og forståelse er nøgleord for mig


 


Hvad kan jeg gøre?

De første og måske sværeste skridt er at erkende, at du har brug for hjælp. Dernæst at søge professionel hjælp og få en neutral tredjepart til at se netop din situation fra et helikopterperspektiv sammen med dig.

Vi kan f.eks. tale om:

✅ Kommunikation: En åben og ærlig kommunikation er afgørende for at løse konflikter og styrke relationer i privatlivet. Ved at skabe et trygt rum, hvor man kan udtrykke sig frit og er i stand til at lytte til hinanden, kan man bedre forstå andres synspunkter og følelser.

✅ Konflikthåndteringsevner: Ved at lære få konflikthåndteringsevner så som aktiv lytning og empati bliver du bedre i stand til at deale med uenigheder og konflikter. Hermed evner du bedre at finde fælles løsninger og forhindre eskalation af konflikter.

✅ Grænser og respekt: At kunne definere og respektere egne grænser er afgørende for at bevare dine sunde relationer. At opbygge gensidig respekt for individuelle grænser og forstå, hvad der er acceptabelt i et forhold, kan minimere potentielle konflikter.

✅ Selvrefleksion: Selverkendelse og evnen til at reflektere over egne handlinger og følelser er vigtigt. Ved at forstå egne konfliktmønstre kan du identificere dine bidrag til de konflikter, du står i - og hermed blive klogere.


Og husk at relationsarbejde og konflikthåndtering kræver både tid, tålmodighed og engagement.
Der er - desværre - ikke noget quick-fix!